Velkommen til PSS Securitas!

VI BIDRAR TIL Å GJØRE DIN VERDEN TIL ET TRYGGERE STED!

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet arbeider innen tre segmenter. Ordensvakter til utelivet, messer/konserter/arrangementer og spesialtjenester.

Velkommen til PSS Securitas!

Vi tar alltid ansvar for din trygghet

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet arbeider innen tre segmenter. Ordensvakter til utelivet, messer/konserter/arrangementer og spesialtjenester.

Vi har nå over 2500 ordensvakter over hele Norge.

Selskapet er etablert med ulike avdelinger i alle landets fylker med hovedkontor i Stavanger. PSS Securitas er profesjonelle i alle ledd og skal være en foretrukket samarbeidspartner.

Vårt mål er å være nummer én i de segmenter vi opererer i. Dette innebærer ikke bare å være størst, men også best på kvalitet i alle ledd i virksomheten.

PSS Securitas

Våre verdier

PSS Securitas’ logo symboliserer våre tre grunnleggende verdier: ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet. Verdiene fungerer som en rettesnor for alle våre ansatte, og er noe av det viktigste vi ser etter når nye medarbeidere rekrutteres.

Ærlighet

Ærlighet innebærer at vi er pålitelige og oppriktige i det vi gjør. Kundene våre viser oss tillit, og den må hver enkelt av oss vise at vi er verdig. Ved å være ærlige fremstår vi med høy integritet overfor omgivelser, kunde og samfunn.

Vaktsomhet

Vaktsomhet betyr at vi er profesjonelle med en påpasselighet og et generelt årvåkent blikk. Med vår vaktsomhet ivaretar vi alltid vår egen og andres trygghet, som er det viktigste i en sikkerhetsleveranse.

Hjelpsomhet

Hjelpsomhet betyr å gi en hjelpende hånd og yte service utover det som er forventet. Vi hjelper alltid til i situasjoner der det er naturlig å hjelpe, enten det er kunder, kolleger eller andre som har behov for hjelp.

PSS Securitas

PSS Securitas er Norges største aktør

innen ordensvakter (dørvakter) til utelivsbransjen.