Footer

KONTAKT OSS

Verdiene fungerer som en rettesnor for alle våre ansatte, og er noe av det viktigste vi ser etter når nye medarbeidere rekrutteres.

   Besøksadresse hovedkontor:
   Forusparken 22, 4031 Stavanger
   Tlf: 02452
   E-post: post@pss-securitas.no

   Fakturaadresse:
   Personal Service og Sikkerhet AS 888479 c/o Azets Insight AS Postboks 8990 7435 Trondheim