Koronaviruset har på kort tid gitt store utfordringer og endringer i hverdagen til oss alle. Vi i PSS Securitas er opptatt av å ivareta våre ansatte, kunder, publikum og bidra til at denne krisen går over. Våre medarbeidere følger de rutiner og retningslinjer som folkehelseinstituttet gir. Våre medarbeideres helse er viktig og vi skal ikke bidra til å øke smitteomfanget. Våre medarbeidere bruker hansker og følger strenge regler for håndhygiene.

Våre oppdrag innen arrangement og ordensvakter til restauranter/utested har stoppet opp i disse dager, men vi ser til gjengjeld at det er behov for adgangskontroll andre steder:

  • Sykehus, sykehjem og seniorsenter har alle innført regler for besøkende og dette må administreres gjennom adgangskontroll.
  • Vi får også mange oppdrag knyttet til apotek, detaljhandel der oppdragsgiver ønsker å ha en begrensning på antall kunder i butikken. Her sørger ordensvakter fra PSS Securitas for at antall gjester i butikken ikke overskrider det bestemte antallet.
  • Sykehus/kommuner oppretter en del provisoriske telt/bygg for oppfølging av pasienter i forbindelse med koronaviruset. Her tar vi i PSS Securitas på oss oppdraget med adgangskontroll.
  • PSS Securitas har fått oppdrag om å være behjelpelige med adgangskontroll knyttet til grenseoverganger.

 

Vi ser at hverdagen vår er endret og at vi må tilpasse oss en ny hverdag. I PSS Securitas skal vi være med å bidra til at koronavirusets skadeomfang begrenses. Ta kontakt med oss dersom dere har behov for adgangskontroll eller andre tjenester som våre medarbeidere i PSS Securitas kan bistå med.