Vi bidrar til å gjøre din verden til et tryggere sted!

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet arbeider innen tre segmenter: ordensvakter til utelivet, messer/konserter/arrangementer og spesialtjenester.

Vi har for tiden over 2500 ordensvakter over hele Norge.

Vårt hovedkontor er i Stavanger og ellers er vi lokalisert i 16 ulike avdelingskontor

Våre verdier

PSS Securitas’ logo symboliserer våre tre grunnleggende verdier: ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet. Verdiene fungerer som en rettesnor for alle våre ansatte, og er noe av det viktigste vi ser etter når nye medarbeidere rekrutteres.

  • Ærlighet innebærer at vi er pålitelige og oppriktige i det vi gjør. Kundene våre viser oss tillit, og den må hver enkelt av oss vise at vi er verdig. Ved å være ærlige fremstår vi med høy integritet overfor omgivelser, kunde og samfunn.
  • Vaktsomhet betyr at vi er profesjonelle med en påpasselighet og et generelt årvåkent blikk. Med vår vaktsomhet ivaretar vi alltid vår egen og andres trygghet, som er det viktigste i en sikkerhetsleveranse.
  • Hjelpsomhet betyr å gi en hjelpende hånd og yte service utover det som er forventet. Vi hjelper alltid til i situasjoner der det er naturlig å hjelpe, enten det er kunder, kolleger eller andre som har behov for hjelp.
SE_SECURITAS_0215_0807

Securitas Group

Securitas har nærmere 320.000 medarbeidere i 53 markeder verden over. Våre kunder spenner fra kiosken på hjørnet til store, multinasjonale virksomheter.

Våre fremganger kan knyttes til tre hjørnesteiner i vår forretningsfilosofi: menneske, teknologi og kunnskap.

Kombinasjonen av disse lar oss skreddersy løsninger til enhver kundes behov.

Securitas har kunder innenfor en mengde bransjer og segmenter. Vår kjernevirksomhet er sikkerhetstjenester og de viktigste forretningsområdene er:

  • Vakthold
  • Mobile tjenester
  • Alarmløsninger
  • Tekniske løsninger
  • Konsulent- og rådgivningstjenester

Historien vår

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas AS. Selskapet ble etablert i 2007 i Stavanger, hvor tjenester til utelivet og arrangement var hovedfokus. Selskapet ble kjøpt opp av Securitas i 2012, og har siden etablert avdelinger i hele landet. Vårt mål er å være nummer én i de segmenter vi opererer innen. Dette innebærer ikke bare å være størst, men også best på kvalitet i alle ledd i virksomheten. Vår visjon er at vi sammen med Securitas alltid tar ansvar for din trygghet!