PSS Securitas i samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening

PSS Securitas i samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening

​PSS Securitas og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har inngått samarbeidsavtale for prosjektet «Bry Deg – Uteliv».

Bry Deg – si nei til narkotika er NNPFs rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med Bry Deg er at færre skal begynne med bruk av narkotika og omfatter flere prosjekter; Bry Deg – russ, Bry Deg – arbeidsliv, Bry Deg – forening/idrett, Bry Deg – foreldre og Bry Deg – uteliv.

Bry Deg –  uteliv retter seg til utelivet der lovlige rusmidler er tilgjengelige. Prosjektet har som mål å redusere bruk av narkotika blant gjester og ansatte i utelivet. Videre skal det søke å redusere spredningsfaren for narkotika og hindre rekruttering av nye brukere gjennom utelivet. Prosjektet skal gjøre utelivet mindre attraktivt som arena for omsetning av narkotika. Prosjektet har også som mål å redusere volds- og ordensproblemene og øke sikkerheten for ansatte og gjester, samt bedre kommunikasjonen mellom aktørene i utelivet.

PSS Securitas dekker et betydelig geografisk nedslagsfelt, har mange ansatte og er en stor aktør i arbeidet med å sikre et trygt uteliv og ble derfor valgt av NNPF som samarbeidspartner for prosjektet.

-Dette samarbeidet ser jeg frem til å komme i gang med, sier daglig leder i PSS Securitas Harald Lilleeidet. Vi skal jobbe aktivt opp mot alle utestedene vi har oppdrag hos for å etablerere lokale Bry Deg utelivsprosjekt. Dette er jeg sikker på at vi vil se god effekt av over tid, avslutter Lilleeidet.