Smittevernsvakthold

PSS Securitas har den siste tiden fått et stort antall henvendelser vedrørende smittevern i butikker, på kjøpesentre og i en rekke forskjellige typer industri. Alle bransjer som har ansatte opplever i disse dager økt risiko med tanke på smittespredning, og det er potensielt store konsekvenser dersom det skulle forekomme en smitteoppblomstring innad i en ansatt- eller kundegruppe.
Som respons på henvendelsene har vi gjort flere tiltak opp mot eget personell, for å gi de økt kompetanse på hvordan godt smittevern utføres, og hvordan vi gjennom service og gode holdninger skal kunne sikre bedriftene som bruker våre tjenester. Vi ser at for veldig mange er det bevisstgjøring og holdningsendring som er nøkkelen, men vi kan også sett inn mer kraftfulle tiltak dersom nødvendig. Den enkelte bedrift bestemmer selv hvilken linje de vil ligge på, og følgelig hvilken risiko de ønsker å akseptere – og vi finner de praktiske løsningene rundt dette.

Vi kan levere både rådgivningstjenester, planverk og dokumentasjon, og operative tjenester knyttet opp mot smittevern. Gjennom de siste månedene har vi opparbeidet oss en god portefølje på denne typen oppdrag, og en veldig god kompetansebase som ligger til grunn for arbeidet.

Dersom du har utfordringer med smittevern opp mot kunder, gjester eller ansatte, uansett hvilken næring du er i, ikke nøl med å kontakte oss for en uforpliktende prat. Der du har utfordringer, vil vi hjelpe deg å finne løsninger.

Smittevernsvakthold