Møteromssikring

Konkrete mistanker om avlytting kan forekomme. Debugging eller antiavlytting er en tjeneste PSS Securitas utfører for alle typer bedrifter.

I blant oppstår det situasjoner som gjør at man får mistanke om avlytting. Det kan være konkurrenter som vet for mye, sensitive saker som havner i media, merkelig aksjehandel, rykter med mer.

PSS Securitas har lang og bred erfaring på feltet debugging og har utført slik tjeneste over hele landet siden 1997. Vi besitter kompetanse og svært avansert teknisk utstyr.