ledsagertjenester
ledsagertjenester

Ledsagertjenester (Executive protection)

PSS Securitas leverer ledsagtjenester til næringslivet, offentlig sektor og til privatpersoner.
Vi har personell med bakgrunn fra både Forsvaret og Politi.
Vi utfører risikoanalyser, planlegging, rekognosering og 24/7 beredskap dersom ønskelig.

En del klienter har med seg personlige ledsagere som spesialtjenesten samarbeider med. Spesialtjenesten bidrar blant annet med nødvendig lokalkunnskap. Det kan være en kjent person som trenger beskyttelse eller ledsagertjenester under et norgesopphold.

Spesialtjenesten kan garantere sine kunder rask iverksettelse av oppdrag, døgnet rundt, og jobber med så lav profil og så stor diskresjon som mulig. Arbeidet utføres som regel i nært samarbeid med Politi og/eller andre relevante etater/instanser.

Personbeskyttelse

Trusler mot enkeltpersoner er heldigvis ikke så utbredt i Norge ennå, men når de først inntreffer er konsekvensene ofte omfattende for den eller de som rammes.

Vår spesialavdeling vil kunne bistå truede personer på en slik måte at vedkommende med så små innskrenkinger som mulig, skal kunne fortsette sine hverdagslige aktiviteter. Personbeskyttelsen rettes ved ulike tilfeller inn på å beskytte den truede under kortere perioder da eksponeringen, og dermed trusselen, er som størst.

ledsagertjenester