Sjåførtjeneste

Trygt og effektivt – dør til dør

Vi leverer sikkerhetstransport. Kombinert sjåfør- og sikkerhetstjeneste.

Alle kan tidvis eller på fast basis oppleve et økt press og forventning til nøyaktighet, eller en økt trussel mot sin forventede trygghet. Enten det gjelder engangstilfeller eller en fast tjeneste, kan PSS Securitas bistå med både planlegging av reiseruter, utvelgelse av kjøretøy og selve den praktiske gjennomføringen rundt transport i bil. Tjenesten blir skreddersydd til hvert oppdrag, og ved oppdrag som strekker ut i tid vil utførelsen og planen bak oppdraget bli løpende evaluert for å møte situasjoner som kan være i rask endring. Behovet kan melde seg raskt og uventet, og ofte i en fase av livet som kan oppleves som ubehagelig eller utrygg. Da står vi klare til å besvare deres henvendelse, og gjøre det vi kan for å sørge for at den opplevde trygghetsfølelsen i hverdagen består.

Våre sjåfører har gjennomgått kurs for å kunne planlegge og gjennomføre transportoppdrag basert på de kravene som stilles til tjenesten – trygt og effektivt, fra dør til dør. I planleggingsfasen innhentes det ofte også spesialtillatelser til kjøring i normalt sett begrensede områder. Under gjennomføring tilpasses sjåførenes fremtoning og utførelse til det oppdraget måtte kreve, og selve transporten kan gjennomføres med den profil ønsket av kunden.

Vi utfører tjenestene våre for flere høyerestående personer i det norske næringslivet på fast basis. Tjenesten er også høyaktuell i settinger rundt konserter og andre eventer, der enten artister, delegater eller innleide personer rundt eventet fremstiller krav til trygg transport i forbindelse med sitt besøk.

Tjenesten kan i alle tilfeller ses i sammenheng med våre ledsagertjenester om ønskelig, og alle våre ledsagere har også omfattende kursing i VIP-transport. Vi har også mulighet til å organisere sjåførtjenester i løpende, døgnkontinuerlige beredskapsløsninger, dersom det blir identifisert som et behov i planleggingen. Dette for å best kunne reagere på utviklinger i den til enhver tid aktuelle situasjonen.