Vekterutdanning

Utdanning for deg som ønsker å bli ordensvekter i PSS Securitas

For deg som ønsker å bli ordensvakt i PSS Securitas så starter veien ved å ta Nasjonal Grunnutdanning for Vektere. Grunnutdanningen blir ledet av profesjonelle og dyktige instruktører som selv har jobbet som vektere. Svært mange som tar vekterutdanning hos oss ender opp med å få jobb etter fullført utdannelse. Selve utdanningen går over ca. 4 uker. Her veksler vi mellom e-læring, undervisning i klasserom, praktisk opplæring, teoretisk oppsummering og til slutt eksamen. I kurset vil du lære det du trenger å kunne i arbeidshverdagen som ordensvekter, blant annet tolkning av lovverk, sikkerhetsplanlegging, tegn og symptomer på narkotiske stoffer og førstehjelp.

Denne vekterutdanningen gjør deg rustet for situasjoner og dilemmaer du kommer til å møte i din nye arbeidshverdag. Før kunne tilnærmet hvem som helst kalle seg vekter, men etter at Lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) tredde i kraft stilles høye krav til både PSS Securitas og andre selskaper som tilbyr vakttjenester og kandidatene som er satt til jobben. Grunnutdanningen du får hos oss oppfyller kravene.

vekterutdanning PSS Securitas

Instruktører med kompetanse og erfaring fra vekterbransjen

PSS Securitas har med sin egen skoleavdeling bygget opp et godt, faglig miljø der vi gjennom våre erfarne instruktører skal sørge for at alle våre kandidater får best mulig forutsetninger for å lykkes med vekterutdanningen. Med dette har vi satt fokus på at instruktørene våre kontinuerlig skal utvikles innen faget og emnene de underviser i. Dette for å hele tiden holde oss oppdatert på hva våre ordensvakter faktisk møter i arbeidshverdagen og sørge for at utdanningen til enhver tid er så relevant som mulig.

Vi har satt oss et mål om at alle våre kandidater skal være i stand til å bestå utdanningen. Dette innebærer en prosess både i forkant, underveis i utdanningsløpet og opp mot eksamen. Slik skal vi sikre at hver enkelt kandidat kan bestå eksamen og kunne bygge seg en karriere som ordensvekter. I tillegg tilbyr vi ekstra undervisning i spesifikke emner som er rettet mot ordensvakt-segmentet, som går i dybden på personinteraksjoner, ID-kontroll, konflikthåndtering og stressmestring med mer.

Regodkjenning av vekterutdanning

Alle som har tatt vår nasjonale grunnutdanning og som jobber som ordensvekter må gjennomføre og bestå regodkjenning av utdannelsen hvert fjerde år. Dette gjøres for å holde kunnskap om vekteryrket ved like og gjøre deg rustet til å håndtere jobbens utfordringer og problemstillinger på korrekt og ønsket måte. Regodkjenning av vekterutdanning skal avlegges og bestås innen fire år etter bestått eksamen eller forrige regodkjenningsprøve. Utdanningen tas som e-læring, slik at du kan gjennomføre det hvor som helst og når det passer for deg. Vi har gode muligheter til å være fleksible og kan finne løsninger for den enkelte.

Kurset er estimert til 45 timer og avsluttes med eksamen på et av våre kontorer. Dersom man ikke godkjennes på nytt innen fristen må man ta hele den nasjonale grunnutdanningen på nytt. Trykk på knappen under for mer informasjon om utdanningen og pris. Her får du også oversikt over neste kurs i nærheten av der du bor.

ordensvakt i PSS Securitas