Nasjonal Grunnutdanning for Vektere (Vekterkurs)

For deg med ønske om å bli vekter eller ordensvakt, starter veien ved å ta Nasjonal Grunnutdanning for Vektere.

Kurset er totalt på 163 timer, og tiden er fordelt mellom E-læring, klasseromsundervisning og praksis. Kurset inneholder ordensvakten/vekterens oppgaver som tolkning av lovverk, sikkerhetsplanlegging og tegn og symptomer på narkotiske stoffer.

Instruktører med kompetanse
PSS Securitas har med sin egen skoleavdeling bygget opp et godt, faglig miljø der vi gjennom våre erfarne instruktører skal sørge for at alle våre kandidater får best mulig forutsetninger for å lykkes.

Med dette har vi også satt fokus på at instruktørene våre kontinuerlig skal utvikles innen faget og emnene de underviser i. Dette for å hele tiden holde pulsen på hva vekterne møter i arbeidshverdagen, og gjøre kurset mest mulig relevant.

Vi har også satt oss som mål at alle våre kandidater skal være i stand til å bestå kurset. Dette innebærer en prosess både i forkant, under kurs og opp mot eksamen. Slik skal vi sikre at hver enkelt kandidat kan bestå eksamen, og kunne bygge seg en videre karriere som vekter.
I tillegg tilbyr vi ekstra undervisning i spesifikke emner som er rettet mot ordensvakt-segmentet, som går i dybden på personinteraksjoner, ID-kontroll, konflikthåndtering og stressmestring med mer.

Regodkjenning vekterkurs
Til de som har det gamle vekterkurset, som var gyldig frem til april 2018, kan vi tilby resertifisering til det nye lovverket. Resertifisering innebærer at kandidaten går gjennom et kort kursløp og avlegger en sertifiseringseksamen, hvorpå vekteren blir godkjent etter det nye lovverket.
Dette må gjøres før 1. januar 2022. Dersom man ikke resertifiseres innen denne fristen må man ta hele grunnutdanningen på nytt.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om både kurs og pris på kurset.
Vi har gode muligheter og kan finne løsningen for den enkelte.