Ledelsen

Harald Lilleeidet
Adm. direktør
lilleeidet@pss-securitas.no

Christofér Næsheim
Driftssjef Norge
naesheim@pss-securitas.no
Tlf:+4748254807

Daniel Myrvoll
Administrasjonsleder
myrvoll@pss-securitas.no
Tlf:+4798698074

Leif A. Lier
Leder teknikk
lier@pss-securitas.no
Tlf:+4741419196

Kristoffer Daldorff
Avdelingsleder
daldorff@pss-securitas.no
Tlf: +4799575159

Harald Byberg
Driftsleder
byberg@pss-securitas.no
Tlf: +4797081575

Magnus Tveit
Rekrutterer
tveit@pss-securitas.no
Tlf: +4745275400

Sigurd Søraa
Vaktkoordinator
soraa@pss-securitas.no
Tlf: +4748353033

Søker du jobb i PSS Securitas v/ avdeling Rogaland ber vi deg sende søknad til tveit@pss-securitas.no

Daniel Hauge
Avdelingsleder
hauge@pss-securitas.no
Tlf:+4741224782

Daniel Løvås
Instruktør
lovas@pss-securitas.no
Tlf:+47911 61 299

Haidar Abbas
Vaktkoordinator
haidar@pss-securitas.no
Tlf:+4795835196

Vakttelefon:
940 05 024

Yngve Raad
Avdelingsleder
yngve@pss-securitas.no
Tlf:+4793455637

Øystein Vikestrand
Vaktkoordinator
vikestrand@pss-securitas.no
Tlf:+4795295154

Kjetil Brenden
Avdelingsleder
brenden@pss-securitas.no
Tlf: +4799597062

Christian Puyat Torbergsen
Driftsleder
Torbergsen@pss-securitas.no
Tlf: +4791711208

Erik Hansen
Instruktør
Erik.hansen@pss-securitas.no
Tlf: +4791860114

Bjørn Tullut
Marked
tullut@pss-securitas.no
Tlf: +4795200717

Yngve Raad
Avdelingsleder
yngve@pss-securitas.no
Tlf:+4793455637

Remi Krognes
Driftsleder
krognes@pss-securitas.no
Tlf: +4792092605

Haakon Wahl
Instruktør
wahl@pss-securitas.no
Tlf: +4741363543

Døgnbemannet vakttelefon
Tlf: +4798184488

Christian Myren
Avdelingsleder
myren@pss-securitas.no
Tlf: +4799108481

Daniel Myrvoll
Administrasjonsleder
myrvoll@pss-securitas.no
Tlf: +4798698074

Balal Ashfaq
Driftsleder
balal@pss-securitas.no
Tlf: +4746274517

Safir Abbas
Avdelingsleder
abbas@pss-securitas.no
Tlf: +4790117289

Hege Janet Olsen
Vaktkoordinator
hege.janet.olsen@pss-securitas.no
Tlf: +4792229793

Daniel Azouar
Rekrutterer
azouar@pss-securitas.no
Tlf: +4790846269

Søker du jobb i PSS Securitas v/avdeling Oslo ber vi deg sende søknad til soknad.oslo@pss-securitas.no.

Martin Myrvold
Avdelingsleder
martin@pss-securitas.no
Tlf: +4792683619

Richard Einan
Driftsleder
einan@pss-securitas.no
Tlf: +4792097326

Eskild Risnes
Vaktkoordinator
risnes@pss-securitas.no
Tlf: +4797133661

Espen Bjørkmo
Driftsleder
bjorkmo@pss-securitas.no
Tlf:+4746627466

Andreas Grønli
Driftsleder
gronli@pss-securitas.no
Tlf: +4748180068

Anette Lundestad
Instruktør
lundestad@pss-securitas.no
Tlf:+4797112398

Magnus Ødegård
Opplæringsansvarlig
odegaard@pss-securitas.no
Tlf: +4792882553

PSS Securitas er Norges største aktør

innen ordensvakter (dørvakter) til utelivsbransjen.