Ledelsen

Harald Lilleeidet
Adm. direktør
lilleeidet@pss-securitas.no

Christofér Næsheim
Driftssjef Norge
naesheim@pss-securitas.no

Daniel Myrvoll
Administrativ leder
myrvoll@pss-securitas.no
Tlf:
+4798698074

Teknikk

Leif A. Lier
Leder teknikk
lier@pss-securitas.no
Tlf: +4741419196
Nettsted: https://pssteknikk.no/

Kristoffer Daldorff
Avdelingsleder
daldorff@pss-securitas.no
Tlf: +4799575159

Sigurd Søraa
Driftsleder
soraa@pss-securitas.no
Tlf: +4748353033

Magnus Tveit
Driftsleder, Rekruttering og Kompetanse
tveit@pss-securitas.no
Tlf: +4745275400

Kristian Thoresen
Driftskonsulent Bryne og Sandnes
thoresen@pss-securitas.no
Tlf: +4798158598

Celine Noomi Svendsen
Vaktkoordinator
noomi@pss-securitas.no
Tlf: +4792070297

Søker du jobb i PSS Securitas v/ avdeling Rogaland ber vi deg sende søknad til tveit@pss-securitas.no

Daniel Hauge
Avdelingsleder
hauge@pss-securitas.no
Tlf:+4741224782

Chanthy Soy
Driftskoordinator
soy@pss-securitas.no
Tlf:+4740170215

Jann Georg Gjøn
Instruktør
gjon@pss-securitas.no
Tlf:+4792326241

Daniel Løvås
Instruktør
lovas@pss-securitas.no
Tlf:+47 911 61 299

Haidar Abbas
Driftsleder
haidar@pss-securitas.no
Tlf:+47 958 35 196

Mette Aimeé Berggreen
Vaktkoordinator
berggren@pss-securitas.no
Tlf:+47 922 77 434

Allan Sønderby
Vaktkoordinator
sonderby@pss-securitas.no
Tlf:+47 934 54 641

Vakttelefon:
940 05 024

Yngve Raad
Avdelingsleder
yngve@pss-securitas.no
Tlf:+4793455637

Øystein Vikestrand
Vaktkoordinator
vikestrand@pss-securitas.no
Tlf:+4795295154

Kjetil Brenden
Avdelingsleder
brenden@pss-securitas.no
Tlf: +4799597062

Christian Puyat Torbergsen
Driftsleder
Torbergsen@pss-securitas.no
Tlf: +4791711208

Erik Hansen
Instruktør
Erik.hansen@pss-securitas.no
Tlf: +4791860114

Bjørn Tullut
Marked og Rekruttering
tullut@pss-securitas.no
Tlf: +4795200717

Vakthavende +4745343909
Operativ fra fredag kl 15.00 – søndag kl 05.00

Yngve Raad
Avdelingsleder
yngve@pss-securitas.no
Tlf:+4793455637

Remi Krognes
Driftsleder
krognes@pss-securitas.no
Tlf: +4792092605

Georg Genius
Sikkerhetsleder arrangement
genius@pss-securitas.no
Tlf:+4798460073

Katarina Prytz
Vaktkoordinator
prytz@pss-securitas.no
Tlf: +4741584641

Døgnbemannet vakttelefon
Tlf: +4798184488

Christian Myren
Sikkerhetsleder Event
myren@pss-securitas.no
Tlf: +4799108481

Andreas Støverstein
Driftsleder
stoverstein@pss-securitas.no
Tlf: +4741066966

Steffen Sætrevik
Driftsleder
saetrevik@pss-securitas.no
Tlf:+4793637344

Hanne Stamnes
Vaktkoordinator / Instruktør
stamnes@pss-securitas.no
Tlf:+4797500750

Robin Berglund
Driftsleder
berglund@pss-securitas.no
Tlf: +4741012011

Daniel Azouar
Salg og marked
azouar@pss-securitas.no
Tlf: +4790846269

Hege Janet Olsen
Vaktkoordinator
hege.janet.olsen@pss-securitas.no
Tlf: +4792229793

Charlene Gulfan
Vaktkoordinator
gulfan@pss-securitas.no
Tlf: +4745688687

Evald Devik
Arrangementsleder
devik@pss-securitas.no
Tlf: +4746890343

Safir Abbas
Avdelingsleder
abbas@pss-securitas.no
Tlf: +4790117289

Fredrik Moses Cham
Instruktør
cham@pss-securitas.no
Tlf: +4747667900

Lisbet Odden
Rekrutterer
Odden@pss-securitas.no
Tlf: +4748508663

Søker du jobb i PSS Securitas v/avdeling Oslo ber vi deg sende søknad til soknad.oslo@pss-securitas.no.

Martin Myrvold
Avdelingsleder
martin@pss-securitas.no
Tlf: +4792683619

Karl-Fredrik Strømmen
Driftsleder
Strommen@pss-securitas.no
Tlf: +4745693055

Eskild Risnes
Instruktør
risnes@pss-securitas.no
Tlf: +4797133661

Magnus Ødegård
Driftsleder / Kvalitet
odegaard@pss-securitas.no
Tlf: +4792882553

Andreas Grønli
Driftsleder
gronli@pss-securitas.no
Tlf: +4748180068

Anette Lundestad
Driftsleder / Instruktør
lundestad@pss-securitas.no
Tlf:+4797112398

PSS Securitas er Norges største aktør

innen ordensvakter (dørvakter) til utelivsbransjen.