Vil du ha en spennende arbeidsdag?

For å jobbe som ordensvakt og vekter i PSS Securitas trenger du vekterkurs. Vi tilbyr kurs i hele landet. Vi er behjelpelig med gjennomføring og betalingsavtale av vekterkurs.